tóth jános
Szellem és Élet repertórium 1936-1944

 

1943: 36 tétel    lapozás: 1-30 | 31-36

Böhm Károly: A tragikum fejtegetésének logikai sora 1-21. 1943/1-2., 1-2. füzet

Dr. Tavaszy Sándor: Az esztétika ismeretelméleti alapja (Böhm Károly: Az esztétikai érték tana) 22-34. 1943/1-2., 1-2. füzet

Tankó Béla: Böhm Károly esztétikája 35 - 42. 1943/1-2., 1-2. füzet

Baránszky-Jób László: A művészetek felosztása Böhm esztétikájában 43-50. 1943/1-2., 1-2. füzet

Marót Károly: A klasszika~filologia mai állása Magyarországon 51-71. 1943/1-2., 1-2. füzet

Makkai Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez. Fogarasi Pap József levele gr. Teleki Józsefhez 72-75. 1943/1-2., 1-2. füzet

Jancsó Elemér: Gróf Mikó Imre ismeretlen levelei 76-89. 1943/1-2., 1-2. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1943/1-2., 1-2. füzet

Makkai László: Huizinga a történelem elméletéről 90-93. 1943/1-2., 1-2. füzet

Makkai Ernő: Pósaházi János élete és filozófiája. (Acta Philosophica. Universitas Francisco-Josephina Kolozsvár) Kolozsvár, 1942. Nagy nyolcadrét, 107 lap. [Tavaszy Sándor] 93-94. 1943/1-2., 1-2. füzet

Gyulai Zoltán: Laotse (I. Tao. II. Az élet) Kolozsvár, 1942. [Málnási Bartók György] 94-95. 1943/1-2., 1-2. füzet

Valéry Paul, etc. Études Bergsoniennes. Presses Universitaires de France, 1942. [Málnási Bartók György] 93. 1943/1-2., 1-2. füzet

Die Gründung der Reichsuniversität Posen. (Beszédek a poseni új egyetem megnyitási ünnepélyén 1941 április 27-ikén.) [Málnási Bartók György] 95-97. 1943/1-2., 1-2. füzet

Biró Sándor: Falusiak a középosztályban. Különnyomat a Magyar Szemléből. Bp., 1942. [Málnási Bartók György] 97-98. 1943/1-2., 1-2. füzet

Sándor Pál: Filozófiai lexikon. I. k. Aall-Erasmus. Budapest, é. n. Faust kiadás. [Makkai Ernő] 98-101. 1943/1-2., 1-2. füzet

Német nyelvű rezümék (Auszüge) 1943/1-2., 1-2. füzet

Die erkenntnistheoretische Grundlage der Aesthetik, von A. Tavaszy 102-103. 1943/1-2., 1-2. füzet

Die Aesthetik Karl Böhms, von B. Tankó 103-105. 1943/1-2., 1-2. füzet

Die Gliederung der Künste in der Aesthetik von Karl Böhm, von L. Baránszky Jób 105-106. 1943/1-2., 1-2. füzet

Der gegenwärtige Stand der klassischen Philologie in Ungarn, von Karl Marót 106-107. 1943/1-2., 1-2. füzet

Tankó Béla: Kant metafizikai reformja 108-127. 1943/3-4., 3-4. füzet

Horkay László: Válságban van-e a kantianizmus? 128-136. 1943/3-4., 3-4. füzet

Jancsó Elemér dr.: Adalékok a magyar filozófia történetéhez. Sipos Pál két levele a szabad akaratról Aranka Györgyhöz 137-156. 1943/3-4., 3-4. füzet

Makkai Ernő: Sipos Pál kisebb filozófiai művei 157-170. 1943/3-4., 3-4. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1943/3-4., 3-4. füzet

Kierkegaard egy magyar vonatkozása [Bartók György] 171. 1943/3-4., 3-4. füzet

Philosophische Bibliothek...(1943. fennállásának 75. évfordulója) [Bartók György] 171-172. 1943/3-4., 3-4. füzet

Züricher Hochschulverein...(Évi nagygyűlését 1943 április 29-ikén tartotta) [Bartók György] 172. 1943/3-4., 3-4. füzet

Dr. Zsámbéki László: Élménytanítás.k Ujvidék, 1943. 79. l. [Várkonyi Hildebrand] 172-174. 1943/3-4., 3-4. füzet

Horváth Barna: A géniusz pere. Sokrates~Johanna (Universitas Francisco-Josephina. Acta Juridico-Politica. 3.) Kolozsvár, 1942. [Bibó István] 174-177. 1943/3-4., 3-4. füzet


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék