tóth jános
Szellem és Élet repertórium 1936-1944

 

1942: 35 tétel    lapozás: 1-30 | 31-35

Böhm Károly: Az értékelés analysise. 45-58. 1942/2., 2. füzet

Tavaszy Sándor: A polgári gondolkozás (Zolnai Béla könyve: A magyar Biedermeier.) 59-64. 1942/2., 2. füzet

Murányi József: Az értékelés problematikája II. (folyt.) 65-79. 1942/2., 2. füzet

Szabó József: Egy új jogelmélet (Sperantia műve.) 80-89. 1942/2., 2. füzet

Makkai Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez: Pósaházi János Introductorium Philosophicum-a 90-98. 1942/2., 2. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1942/2., 2. füzet

Fichte magyarul [Tavaszy Sándor] 99-100. 1942/2., 2. füzet

A felvilágosodás jogbölcselete [Dr. Szabó József] 100-103. 1942/2., 2. füzet

A magyar jog fejlődése a Trianont követő húsz év alatt. (A kolozsvári m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának kiadványai. I. Kolozsvár, 1941. [Dr. Urbán Gusztáv] 104-105. 1942/2., 2. füzet

Böhm Károly: Ember és világa. Philosophiai kutatások, I. rész: Dialektika, vagy alapphilosophia. Budapest, 1941. [Újszászy Kálmán] 105-106. 1942/2., 2. füzet

Német nyelvű rezümék (Auszüge) 1942/2., 2. füzet

Die Analyse des Wertens von K. Böhm. 107-110. 1942/2., 2. füzet

Die Problematik des Wertens von Dr. Josef Murányi 110-114. 1942/2., 2. füzet

Eine neue Rechtstheorie von Josef Szabó. 114-115. 1942/2., 2. füzet

Beiträge zur Geschichte der ungarischen Philosophie. Johann Pósaházi. Von E. Makkai 115-116. 1942/2., 2. füzet

Molnár Zoltán: A renaissance-kutatás útja és eredményei 117-165. 1942/3., 3. füzet

Makkai Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez: Sípos Pál három ismeretlen levele Kazinczy Ferenchez 166-170. 1942/3., 3. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1942/3., 3. füzet

Losonczy István: A funkcionális fogalomalkotás lehetősége a jogtudományban. Budapest, 1941. Egyetemi Nyomda. [Bibó István] 171-175. 1942/3., 3. füzet

Német és olasz nyelvű rezümék (Auszüge) 1942/3., 3. füzet

Sviluppo e risultati delle ricerche sul Rinascimento [Zoltán Molnár] 176-179. 1942/3., 3. füzet

Beiträge zur Geschichte der ungarischen Philosophie. Drei unbekannte Briefe von Paul Sipos an Franz Kazinczy, veröffentlicht von Ernst Makkai 180. 1942/3., 3. füzet

Imre Lajos: A népművelés, mint pedagógiai feladat 181-194. 1942/4., 4. füzet

Dr. Murányi József: A szintétikus ítéletek és a tapasztalat tárgyasságának problémája 195-208. 1942/4., 4. füzet

Dr. Jancsó Elemér: Döbrentei Gábor és gr. Széchenyi István 209-213. 1942/4., 4. füzet

Szabó József : A jogtudomány helye az emberi gondolkozásban 214-229. 1942/4., 4. füzet

Garázda Péter: Reményik-évforduló 230-232. 1942/4., 4. füzet

Tassyné Dr. Mészáros Olga: Az ember a filozófiai gondolkozás mérlegén 233-235. 1942/4., 4. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1942/4., 4. füzet

Bruno Bauch [Málnási Bartók György] 236. 1942/4., 4. füzet


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék