tóth jános
Szellem és Élet repertórium 1936-1944

 

1941: 19 tétel    lapozás: 1-19

Böhm Károly székfoglaló beszéde a kolozsvári egyete­men (1896. március 3-ikán.) 187-191. 1941/4., 4. füzet

Ortutay Gyula: Kálmány Lajos és a modern néprajzi gyüjtés. (Magántanári előadás, Szeged, 1940. március 14.) 192-202. 1941/4., 4. füzet

Marót Károly: A magyar "Szent-Iván" tanítása 203-214. 1941/4., 4. füzet

Fábián István: Zrinyi és a magyar önismeret 215-222. 1941/4., 4. füzet

Dr. Berg Pál: Az angol gondolkodás 1940-ben 223-237. 1941/4., 4. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1941/4., 4. füzet

Németh Gyula: Attila és húnjai. Budapest, Magyar Szemle Társ. 330+XX. old. [Visy József] 238-241. 1941/4., 4. füzet

Málnási Bartók György: Ember és élet. A bölcseleti antropológia alapvonalai. Franklin-Társulat kiadása, 1939. Nagy nyolcadrét, 296 lap. [Tavaszy Sándor] 241-249. 1941/4., 4. füzet

Halasy-Nagy József: Ember és Világ. Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest, é. n. (1940) 251 lap. [Marót Károly] 249-251. 1941/4., 4. füzet

Halasy-Nagy József: Mai politikai rendszerek. Franklin Társ. Budapest. é. n. (1940) 145 old. [Visy József] 251-252. 1941/4., 4. füzet

Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Franklin Társulat, Budapest. 1940. 460 old. [Visy József] 252-­254. 1941/4., 4. füzet

Zolnai Béla: Áprily Peer Gynt-je 1-5. 1941/1., 1. füzet

Tavaszy Sándor: A természettudomány világnézeti jelentősége (Ismeretkritikai vizsgálódás) 6-17. 1941/1., 1. füzet

Dr. Murányi József: Az értékelés problematikája 18-31. 1941/1., 1. füzet

Makkai Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez: Pósaházi János 32-33. 1941/1., 1. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1941/1., 1. füzet

Künkel, Fritz: A közösség. A közösség lélektan alapfogalmai. Ford. Vető Lajos. Budapest. 1940. [Bibó István] 34-38. 1941/1., 1. füzet

Földes-Papp Károly: Az autonom ismeretelmélet fogalma. Rickert és Hartmann ismerettanának bírálata alapján. Budapest, 1941. [Tankó Béla] 38-41. 1941/1., 1. füzet

Eckhardt Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében. A Magyarságtudományi intézet kiadása. Budapest, 1941. 224 lap. [Marót Károly] 42-44. 1941/1., 1. füzet


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék