tóth jános
Szellem és Élet repertórium 1936-1944

 

1938: 24 tétel    lapozás: 1-24

Bartók György: Descartes sorsa Magyarországon 69-73. 1938/3-4., 3-4. füzet

Marót Károly: A történetírás értelme és értéke 74-95. 1938/3-4., 3-4. füzet

Boda István: A személyi magasrendűség kibontakozása II. 96-110. 1938/3-4., 3-4. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1938/3-4., 3-4. füzet

A református népiskolai nevelés legfőbb kérdései. Összeállította Dr. Juhász Béla. Nagykőrös, 1937. 156 l. [Bartók György] 111. 1938/3-4., 3-4. füzet

Prof. J. Hessing: Das Selbstbewusstwerden des Geistes. Aus dem Hollandischen übersetzt von C. Sypkens Kylstra. Unter Mitwirkung von Dr. phil. Kate Nadler. Stuttgart, 1936. 254 l. [Bartók György] 111-112. 1938/3-4., 3-4. füzet

Makkai Sándor: Magyar nevelés, magyar műveltség. Budapest, 1937. 252 l. [t. b.] 112-116. 1938/3-4., 3-4. füzet

Várkonyi Hildebrand: Bevezetés a neveléslélektanba. (Pedagógiai Szakkönyvek, 2/b kötet.) Budapest, 1937. 141 l. [t. b.] 116-120. 1938/3-4., 3-4. füzet

Horváth Barna: A jogelmélet vázlata. Szeged, 1937. XXVI. + 265 lap. [Szabó József dr.] 120-124. 1938/3-4., 3-4. füzet

Dr. Hans R. G. Günther: Das Problem des Sichselbstverstehens. Berlin, 1934. 244 l. [Bartók György] 124-125. 1938/3-4., 3-4. füzet

Szabó Irén: Böhm Károly ethikája. Debrecen, 1935. 63 oldal. [B. Gy.] 125. 1938/3-4., 3-4. füzet

Gróf Révay József: A megismerés antinomiája Kantnál. Budapest, 1936. 47 l. [B. Gy.] 126. 1938/3-4., 3-4. füzet

Kerekes Sándor: Lomnitzi Meltzl Hugó 1846-1908. Bpest., 1937. [B. Gy.] 126. 1938/3-4., 3-4. füzet

Német és francia nyelvű rezümék (Kurze Auszüge) 1938/3-4., 3-4. füzet

Le sort de Descartes en Hongrie. Par G. de Bartók 127. 1938/3-4., 3-4. füzet

Sinn und Wert der Historiographie von K. Marót 127-128. 1938/3-4., 3-4. füzet

Bevezetés egy esztétikai előadáshoz (Böhm Károly hátrahagyott irataiból.) 129-132. 1938/5., 5. füzet

Zolnai Béla: Az ókor-szemlélet változásai 133-137. 1938/5., 5. füzet

Kondor Imre: A filozófia történetisége 138-151. 1938/5., 5. füzet

Tankó Béla: Két kongresszusról 152-156. 1938/5., 5. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1938/5., 5. füzet

Dr. Noszlopi László: A világnézetek lélektana. Bpest., 1937. [T. B.] 157-158. 1938/5., 5. füzet

Báró Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben. Első kötet. I. Az emberi test. II. Az emberi kultúra. XXVII. és 392 lap. Bp. M. Tud. Akadémia 1936. - Második kötet. III. Az emberi lélek. XII. és 313 lap. Bp. M. Tud. Akadémia 1937. - Harmadik kötet. IV. Az ember világhelyzete. X. és 424 lap. Bp. M. Tud. Akadémia 1937. [Bartók György] 158-161. 1938/5., 5. füzet

Bartók György: Ösztön, tudat, öntudat. (Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből.) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1937. 56. l. [tb.] 162-164. 1938/5., 5. füzet


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék