tóth jános
Szellem és Élet repertórium 1936-1944

 

269 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 241-269

Bartók György: Beköszöntő 1. 1936/1., 1. füzet

Tankó Béla: A szabadság problematikája 2-9. 1936/1., 1. füzet

Benedek László: A psychiátria a társas utilizmus szolgálatában 10-27. 1936/1., 1. füzet

Boda István: A filozófia eszményéről és feladatáról 28-49. 1936/1., 1. füzet

Várkonyi Hildebrand: Az egyetem eszméje és az ifjúság 50-56. 1936/1., 1. füzet

Marót Károly: A szellemi élet kezdetei 57-66. 1936/1., 1. füzet

Tettamanti Béla: A neveléstudomány két újabb magyar rendszere 67-74. 1936/1., 1. füzet

Varga Sándor: A lét oksági meghatározottsága és a kultúrateremtés szabadsága 75-86. 1936/1., 1. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1936/1., 1. füzet

Immanens ideálizmus lélektani alapon. (Boda István lélektani felfogása) [Tomori Viola] 87-90. 1936/1., 1. füzet

Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. Szeged. 1935. 136 lap. [Várkonyi Hildebrand] 91-92. 1936/1., 1. füzet

Zolnai Béla (Irodalom és Biedermeier); Molnár Antal (Zeneesztétika és szellemtudomány); Mitrovics Gyula (Esztétika és kritika); Kisléghi Nagy Dénes (Mandville); Kincs Elek (ÉIet, gondolat, válasz); Ifj. Bibó István (Kényszer, jog szabadság) c. tanulmányainak rövid ismertetése; 1936/1., 1. füzet

Lapok szemléje: Revue Philosophique [1935. évi 3. és 4. szám]; Blätter für Deutsche Philosophie [9. kötet 3-ik füzete]; Kantstudien [40. kötetének I/3. füzete]; Die Tatwelt [1935. évf. 2. füzete]; Folia Zoologica et Hydrobiologica [Riga, 1935. I. szám]; Társadalomtudomány [1935. évi I. szám]; Vigilia [1935. húsvéti száma]; Magyar Psychologiai Szemle [1935. évf.]; Állattani Közlemények [XXXI. k. 3-4. füzete és a XXXXII. k. 1-2. füzete]; Irodalomtörténeti Közlemények [1934. évf.]; Protestáns Szemle [1935. 7-9. füzete]; Athenaeum [1935. évf. 1-4. füzete]; Cselekvés Iskolája [1935-36. évf. 1-2. száma]; Rudolf Metz: Die philosophischen Strőmungen der Gegenwart in Gross Britannien. 2 kötet. 1935. Leipzig. [Nagybritannia fil. áramlatáról]; [B. Gy.] 93-96 l. 1936/1., 1. füzet

Német és francia nyelvű rezümék (Kurze Auszüge) 1936/1., 1. füzet

Die Problematik der Freiheit. Von Béla Tankó. 97-99. 1936/1., 1. füzet

L'idéal et le devoir philosophiques. Par Etienne de Boda. 99-103. 1936/1., 1. füzet

Bewusst sein und sprache von Karl Marót. 103-104. 1936/1., 1. füzet

Zwei neuere ungarische Systeme der Erziehungswissenschaft. Von Béla Tettamanti. 104. 1936/1., 1. füzet

Die kausale Bestimmtheit des Dasein und die Freiheit des Kulturschaffens (Auszug). Von Alexander von Varga (Budapest) 104-106. 1936/1., 1. füzet

Mitrovics Gyula: Mai bölcseletünk problematikájálhoz 109-113. 1936/2., 2. füzet

Makkai Sándor: Filozófia és irodalom 114-118. 1936/2., 2. füzet

Imre Sándor: A nemzet fogalma mai nevelésünkben 119-128. 1936/2., 2. füzet

Horváth Barna: Lét, érvény, jog 129-143. 1936/2., 2. füzet

Dr. Tavaszy Sándor: A rácionális gondolkozás és az exisztenciális gondolkozás 144-150. 1936/2., 2. füzet

Zolnai Béla: Az irodalomtudamány változásai 151-156. 1936/2., 2. füzet

Joó Tibor: A klasszicizmus és a romantika össsefüggései 157-163. 1936/2., 2. füzet

Elvek, könyvek, folyóiratok 1936/2., 2. füzet

Baránszky-Jób László: Bevezetés az esztétikába. Budapest, 1935. [Tankó Béla] 164-165. 1936/2., 2. füzet

Prahács Margit: A zeneesztéitika alapproblémái. Budapest, 1935. [Tankó Béla] 165-166. 1936/2., 2. füzet

Boda István: Bevezető a lélektanba (Egy lélektani rendszer vázlata). Budapest, 1934. [Tankó Béla] 166- 169. 1936/2., 2. füzet


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék